Ylen uutisotsikko pureutuu liikakalastukseen

Ylen uutisotsikossa pureudutaan ylikalastukseen ja kerrotaan, että 1/4 kalansaaliistaa päätyy lopulta jätteeksi. Pureudumme tässä artikkelissa tähän surulliseen, mutta tärkeään aiheeseen.

Kuinka paljon maailmassa ylikalastetaan?

Raporttien mukaan jopa 1/4 maailman kalansaaliista ei päädykään ihmisten lautasille tai muuhun hyötykäyttöön, vaan jätteeksi. Määrä on järkyttävän suuri. Kuitenkin ylikalastus uhkaa edelleen kasvavan. Vertailun vuoksi 1974 ainoastaan 10% kalavesistä kärsittiin liikakalastuksesta. 2015 tilanne oli jo huolestuttava, sillä jopa 1/3 maailman vesistöistä oli ylikalastettuja. Muutos on tapahtunut huolestuttavan nopeaan tahtiin!

Missä ylikalastus on räikeintä?

Ylikalastus on kaikista räikeintä Mustamerellä sekä Välimerellä. 2015 näiden merien kalavarantoihin todettiin kohdistuvan liikakalastusta yli 60%.

Kuinka suuri osa kalatuotannosta menee ihmisravinnoksi ja paljonko kalaa kulutetaan?

Nykyisin kalatuotannosta 88% on tarkoitettu ihmisravinnoksi, 60-luvulla alle 70%. Ihmiset kuluttavatkin kalaa per henkilö huomattavan paljon enemmän kuin 60-luvulla. 1961 vuodessa syötiin kalaa 9 kg per henkilö. Vastaava määrä vuonna 2015 oli reilu 20 kg. Kalaa voidaan pitää tärkeänä tekijänä myös nälänhädän torjumisessa sekä aliravitsemuksen ehkäisemisessä. Kuitenkin kalansaaliista jopa 1/4 menee täysin hukkaan.

Mistä hukkaan menevät kalansaaliit johtuvat?

Osittain hukkaan menevien kalansaaliiden määrä johtuu siitä, että kalastuksessa käytettävien kylmäketjujen hallinta on monissa paikoissa vielä puutteellista. Runsaasti kalaa joutuu myös takaisin vesistöihin troolareista. Esimerkiksi alamittaiset ja väärän kalalajin kalat heitetään takaisin veteen.

Kalankasvatus on lisääntynyt

Kalatuotannon kasvu on johtunut viime aikoina siitä, että kalankasvatusta on lisätty. Lähes 1/2 nykyisistä kalasaaliista on kasvatettu kala-altaissa. Luonnonvesissä kalastetaan aikaisempaa vähemmän – joskaan ero ei ole kovin suuri. Maapallon kalatuotannon ennustetaan ylittävän 200 miljoonaa tonnia vuonna 2030. Lisäksi tuolloin kasvatettujen kalojen osuus kalatuotannossa käytettävistä kaloista on todennäköisesti jo reippaasti yli 1/2. Kalankasvatusta voidaankin pitää uutena trendinä!

Liikakalastusta tutkii esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien Elintarvike- ja maatalousjärjestö eli FAO, joka tekee tärkeää työtä nostaessaan esiin kalastukseen liittyviä epäkohtia. Nähtäväksi jää, pystytäänkö liikakalastusta vähentämään tulevina vuosina ja miten kalankasvatus vaikuttaa tilanteeseen. Vuonna 2016 maailman kalantuotannossa lyötiin uusi ennätys, joten nyt tarvitaan vakavia toimia jätteeksi päätyvien kalansaaliiden vähentämiseksi sekä liikakalastuksen lopettamiseksi.