Pitkä hellejakso ei ole herkkua kylmässä vedessä viihtyville kalalajeille

Yle uutisoi 23. heinäkuuta 2018, että lohet ovat vaikeuksissa veden lämpötilan kohottua jo liiankin kuumaksi. Kerromme tässä artikkelissa, miten kuumuus on vaikuttanut Suomen lohikaloihin ja miten vastuullisen kalastajan tulisi tilanteeseen reagoida.

Millaisia ongelmia lohet ovat kohdanneet helleaallon vuoksi?

Helleaalto on koetellut Suomea ja myös maan lohet ovat olleet hätää kärsimässä liian kuumaksi lämmenneessä vedessä. Sekä jokialueilla että järvissä kalat ovat kohdanneet suuria ongelmia. Kun virtaus on kuuma, on vedessä vähän happea, mikä saattaa aiheuttaa lohien voipumista.

Vihdissä kuoli kesällä tuhansia simpukoita. Tämä johtui luultavasti happikadosta. Nyt rannalta on alkanut löytyä myös kaloja kuolleina. Pitkän hellejakson aiheuttama heikko happitilanne voi ääritapauksessa aiheuttaa tällaisia ilmiöitä.

Viileässä vedessä viihtyvät kalat ovat erityisen herkkiä helteelle

Erityisesti viileässä vedessä viihtyvät kalat ovat olleet kovilla pitkän hellejakson aikana. Vaikeimmassa tilanteessa ovat lohikalat. Kun vedenlämpötila kohoaa yli 20 celsiusasteen, ei lohi enää pysty toimimaan normaalilla tavalla. Lohen lisäksi esimerkiksi nieriän mainitaan olevan kala, joka kärsii kuumuudesta.

Helle aiheuttaa paikoitellen myös veden vähäisyyttä, esimerkiksi joissa. Tällöin lohet pyrkivät hakeutumaan lähteisiin taikka seisakkeisiin, joista löytyy kylmää vettä. Näissä paikoissa saattaa alkaa esiintyä tilanpuutetta, mikä lisää kalojen stressiä.

Kalat ovat olleet tänä vuonna vaikeuksissa niin Torniossa kuin Vantaallakin. Esimerkiksi Tornionjoessa on havaittu, että lohet viettivät tavallista kauemmin aikaa joen alajuoksulla. Ne tuntuivat välttävän joen yläjuoksua eivätkä lohet nousseetkaan tänä vuonna joessa tavalliseen tapaansa.

Joella tehdään vaellustutkimusta, minkä vuoksi lohien käyttäytymistä on seurattu erityisen tarkasti. Helteen lisäksi tosin myös lähetinlaitteiden asettamisen aiheuttama rasitus on saattanut vaikuttaa kalojen erikoiseen käyttäytymiseen. Myös Vantaanjoessa kalat ovat kärsineet jatkuvasta kuumuudesta eikä kalakuolemilta ole Vantaallakaan vältytty.

Miten vastuullinen kalastaja suhtautuu tilanteeseen?

Vastuullinen kalastaja jättää tällaisessa tilanteessa lohikalat kalastamatta. Erityisen tärkeää tämä on kalastettaessa virtaavissa vesissä. Jos kalastusintoa kuitenkin on, kannattaa suosia esimerkiksi ahvenen pyyntiä. Lohikalastusta tulisi välttää sään viilenemiseen asti. Hellettä näyttäisi sääennusteiden mukaan olevan luvassa Suomeen jatkossakin, joten lohikalastuksesta pitäisi malttaa pidättäytyä vielä jonkin aikaa.