Millaisia päivityksiä WWF teki kalaoppaaseensa?

23. toukokuuta 2018 Iltalehdessä uutisoitiin, että WWF on päivittänyt kalaoppaansa ja että muutokset vaikuttavat suomalaiseen kalapöytään. Kerromme artikkelissamme, mistä WWF:n päivityksissä on kyse.

Itämeren turskan uusi päivitys

Itämeren turska kuuluu kalalajeihin, jotka saivat päivityksen myötä uuden merkinnän. Tästä lähtien suositellaan Itämerestä pyydetyn turskan välttämistä. Tämä johtuu siitä, että kannat ovat heikkoja ja turskaa on ylikalastettu jo pitkään. Kaupalliselta kannalta katsottuna turskaa voidaan pitää yhtenä Itämeren tärkeimmistä kalalajeista. Turska on tärkeä kalalaji senkin vuoksi, että kantojen tilanne vaikuttaa Itämerellä laajasti meren ekosysteemiin. Tätä kautta kantojen tila vaikuttaa myös muiden kalalajien kantojen tilanteeseen, mitä ei voida jättää huomioimatta.

WWF on sitä mieltä, että turskakantoja pitäisi ryhtyä elvyttämään mahdollisimman nopeasti ja että tilanne Itämerellä on turskien osalta erittäin huolestuttava. Tämä on näkynyt myös kalansaaliiden romahtamisena. Lisäksi alueelta on saatu huonokuntoista ja pienikokoista itämeren turskaa. Turskan huonoon tilanteeseen on vaikuttanut Itämeren huono tilanne sekä liikakalastaminen.

Turskakantojen elvyttämiseksi tulisi lopettaa liikakalastaminen. Tästä tiedosta huolimatta poliittiset päätökset ovat toistuvasti nostaneet saaliskiintiöt suuremmiksi, kuin niiden tieteellisten suositusten mukaan pitäisi olla, mikä on osaltaan johtanut siihen, että turska on nyt pudonnut Kalaoppaassa punaiselle listalle.

Silakka ja kilohaili

Silakka sekä kilohaili odottavat WWF:n päivityksen mukaan MSC-sertifiointia, mikä olisi maassamme ensimmäisinä laatuaan. Silakoiden osalta erityisen hyvä uutinen on myös se, että Itämerestä pyydetyistä silakoista on tavattu aina vain vähemmän erilaisia ympäristömyrkkyjä. Toisaalta silakka ei ole enää kovin suosittu kala suomalaisissa ruokapöydissä, vaan sen syönti on vähentynyt voimakkaalla tavalla. Suuri osa kalastetuista silakoista syötetäänkin suomessa turkiseläimille ja kalankasvatuslaitosten kaloille.

Silakankalastuksen voidaan sanoa olevan tällä hetkellä kestävää ja WWF suositteleekin suomalaisia käyttämään silakkaa ruuanlaitossa entistä enemmän. Jos silakka saa MSC-sertifioinnin, voivat asiakkaat jatkossa olla varmoja siitä, että silakka on pyydetty kestävän kalastuksen periaatteita noudattamalla ja että tarvittaessa silakan alkuperä voidaan jäljittää.

Vastuullinen kuluttaja valitsee lautaselleen kalaoppaan vihreältä listalta löytyviä kalalajeja

WWF suosittelee vastuulliselle kuluttajalle kalaoppaansa vihreältä listalta löytyviä suomalaisia kalalajeja. Kalaopasta on julkaistu vuodesta 2006 alkaen ja se on siitä lähtien pyrkinyt vaikuttamaan suomalaisten kuluttajien kalavalintoihin.