Kerromme tässä artikkelissa suomalaisista kalastusclubeista, kuten Vuolenkosken Kalastus Clubista sekä sen toiminnasta. Kerromme myös, mistä Clubeja on mahdollista löytää.

Mistä Vuolenkosken Kalastus Clubin löytää ja miten club toimii?

Vuolenkosken Kalastus Club sijaitsee Vuolenkoskella Huutotöyryllä. Sen käyntiosoite on Vuolenkosken Kalastus Club Oy, Vuolenkoski 1501, 19160 Huutotöyry. Clubin hallituksen puheenjohtajana toimii Juha Hietanen.

Kyseessä on Suomen ensimmäinen kalastusclub, joka toimii yrityspohjaisena. Klubin kautta on mahdollista ostaa käyttöoikeus vesistöalueelle, joka on muutoin suljettu. Toiminta muistuttaa siis golfin vastaavaa käytäntöä ja yritykseltä ostetaan siis kalastusosakkeita.

Yksi osake on aika hintava – sen hinta on reilut 12 000 euroa. Tästä syystä clubin pääkohderyhmää ovat yksityishenkilöiden sijaan yritykset. Osakkeita on kuitenkin saatu kaupaksi ja niitä on ostanut esimerkiksi Versowood sekä Vierumäen Country Club. Clubin altaasta löytyy kirjolohta, siikaa sekä järvitaimenia, mutta altaan kaloja ei clubin toimesta ruokita. Kyseessä ei siis ole perinteinen kalalammikko.

Kalkkisten Kalastusklubi ry:n toiminta

Kalkkisten Kalastusklubi ry on rekisteröity aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki. Kalkkisten Kalastusklubin puheenjohtaja Juhani Suomela on ollut huolissaan Kalkkistenkosken poikastuotannosta, jolle löytyy koskesta liian vähän sopivia alueita. Yhdistyksessä halutaankin tukea kosken poikastuotantoa. Luonnonkutua tuntuisi koskesta edelleen löytyvän, paikoitellen runsaastikin, mutta kuoriutuvat poikaset eivät tahdo selviytyä, koska niille ei löydy riittävästi sopivia suojapaikkoja. Poikaset tarvitsisivatkin kipeästi poikaskivikoita kosken ranta-alueille. Suojapaikkojen puute johtuu muun muassa kosken pohjien sekä matalien virtapaikkojen ruoppaamisesta.

Parhaillaan asiasta tehdään esiselvitystä sekä etsitään rahaa projektia varten. Samalla yritetään hakea projektille lupaa Etelä-Suomen alueen aluehallintovirastolta. Järvitaimenen luonnontuotantoa pyritään jatkossa seuraamaan koskialueella entistä tarkemmin. Seurannan kehittäminen onkin nyt ensiarvoisen tärkeää. Kutupesiä alueelta on löydetty, mikä on hyvä uutinen. Koskesta on löydetty jopa yli 3-metrisiä pesiä.

Kalkkistenkosken alue on luonnonsuojelualuetta, jolla pesii esimerkiksi useita harvinaisia vesilintuja. Se ei siis ole kovin tyypillistä jokamiehen kalastusaluetta ja alueella vallitseekin tällä hetkellä kalastuskielto. Kalkkisten Kalastusklubi ry:n toiminta alueen kalojen poikastuotannon elvyttämiseksi onkin oivallinen esimerkki siitä, ettei kaiken kalastusklubien toiminnan tarvitse välttämättä olla varsinaiseen kalastukseen liittyvää, vaan monesti toiminta voi liittyä myös kalakantojen elvyttämiseen tai muuhun vesistöjen hyväksi tehtävään työhön.