Megatrendit tukevat erätaloutta ja nostavat lohen arvon 1 320 euroon

Kauppalehdestä löytyi mielenkiintoinen 24. toukokuuta 2018 julkaistu uutinen, jonka mukaan megatrendit tukevat erätaloutta ja ovat syrjäseutujen kasvuala, joka nostaa lohen arvon 1 320 euroon. Kauppalehden juttu perustuu raporttiin, josta kerromme lisää tässä artikkelissa.

Millaisia aluetaloudellisia vaikutuksia ja potentiaalia erämatkailuun liittyy?

Erämatkailu vaikuttaa syrjäseutujen aluetalouteen monin tavoin. Se vaikuttaa tällaisten alueiden työllisyyteen ja on esimerkiksi nostanut lohen aluetaloudellisen arvon huimiin summiin – aina 1 320 euroon asti. Tällä viitataan kalastusmatkailijan pyytämään loheen. Summaan on päädytty laskelmien kautta.

Merkittävä liiketoiminnan muoto on myös erämatkailuun liittyvien harrastusvälineiden myynti sekä valmistus. Alan myyntiä arvioidaan tulevan vuodessa ainakin 480 miljoonan euron arvosta.

Suomessa onkin nyt herätty siihen, että erätalouden piirissä on valtavan paljon sellaista potentiaalia, jota ei ole vielä hyödynnetty. Liiketoimintaa voisi rakentaa entistä enemmän esimerkiksi vapaa-ajankalastuksen tai suurpetojen kuvaustoiminnan ympärille. Erätaloutta voidaan pitää tärkeänä kasvualana biotalouden saralla.

Kun tuetaan tällaista toimintaa, syrjäseudut, joissa kärsitään työpaikkojen puutteesta, hyötyvät erityisen paljon. Erätalous vaikuttaa Suomen talouteen merkittävällä tavalla. Manner-Suomesta löytyy jo nyt erämatkailun parissa toimivia yrityksiä melkein 800 kappaletta. Näiden yritysten liikevaihto on yhteenlaskettuna vuodessa melkein 35 miljoonaan euroa. Lisäksi niiden välittömäksi työllisyysvaikutukseksi arvioidaan reilut 1 400 henkilöä.

Miltä alan tulevaisuus näyttää Suomessa?

Erätalousala on kasvanut Suomessa jatkuvasti viime vuosien aikana. Sen tuotteita ja palveluja kysytään aina vain enemmän. Maailmalaajuiset megatrendit näyttävät sellaisia merkkejä, ettei kasvu hiivu tulevaisuudessakaan. Suomessa vaaditaan kuitenkin myös poliittisten toimijoiden mukaantuloa, jotta kasvupotentiaalista voitaisiin ottaa kaikki hyöty irti. Alalla tarvitaan ohjausta, markkinointitukea sekä erilaisia kehittämistoimenpiteitä.

Koska erätaloudessa luonto voidaan nähdä perusresurssina, on Suomella mistä ammentaa. Kuitenkin erätalouden palveluita sekä tuotteita pitäisi kehittää edelleen ja niiden markkinointia pitäisi innovoida entisestään. Suomella on kuitenkin aivan tietynlainen imago, jonka mukaan se on samaan aikaan sekä eksoottinen, luotettava, laadukas, turvallinen että puhdas kohde.

Tuotteistaminen ja jalostaminen olisivatkin askeleita, joita suomalaisessa erätaloudessa tarvitaan seuraavaksi. Parhaimmillaan suomalaisia erätalouden tuotteita voitaisiin viedä jopa ulkomaille. Tämän hetken avainkysymyksiä ovat myös eläinkantojen kestävä käyttö, luontoympäristöstä huolehtiminen sekä asianmukaisten majoituspalveluiden järjestäminen.