Karkaavatko Pohjanmeren makrillit ruotsalaisten kalastajien ulottumattomiin?

MTV uutisoi 26. marraskuuta 2017 Pohjanmeren makrillien uhkaavan karata ruotsalaisten kalastajien ulottumattomiin, kun Britannia eroaa EU:sta. Kerromme tässä artikkelissa uutisen taustoista.

Rannikkovaltioissa pelätään kalastusoikeuden menetystä

Rannikkovaltioissa, kuten Ruotsissa, pelätään kalastusoikeuksien menettämistä Britannian aluevesillä Britannian erotessa Euroopan Unionista. Brexitistä voi siis olla suurta harmia alueen kalastajille, jotka suhtautuvat kalastukseen vakavasti. Alueella toivotaan Britannian ja EU:n sopua kalavesien käyttöoikeudesta.

Miksi Britannian aluevedet ovat tärkeitä ruotsalaiskalastajille?

Makrillit elävät parvissa ja talvisin nämä parvet siirtyvät syviin vesiin. Ruotsin rannikkoalueelle makrillit saapuvat vasta, kun tulee lämpimämpää. Tästä syystä Britannian aluevedet ovat erityisen tärkeitä ruotsalaiskalastajille, jotka kalastavat suuren osan kalastuskaudesta Britannian aluevesillä. Alueen kalastusalukset ovat erityisen riippuvaisia siitä, että ne saavat kalastaa Britannian vesillä. Jos tämä oikeus poistuu, ovat kalastusalukset pulassa, sillä noin 30 % ruotsalaisten kalastajien kalastusalueesta on Britannian hallinnassa. Alueen haastavuutta lisää se, että tällaista tilannetta ei ole tullut vastaan koskaan ennen, sillä yksikään toinen valtio ei aikaisemmin ole jättänyt EU:ta.

Ruotsissa ammattikalastajat ovat pieni ammattikunta

Ruotsista löytyy yhä vähemmän ammattikalastajia, jotka ansaitsisivat elantonsa makrillin tai sillin kalastuksesta. Kalastusaluksia on Ruotsissa tällä hetkellä reilut 30. Aikaisemmin niitä oli reilu 80, mikä kertoo reilusta romahtamisesta. Romahtamiseen vaikutti parvikalojen kiintiöjärjestelmän uudistaminen noin 10 vuotta sitten. Vaikka ammattikalastajia löytyy naapurimaastamme enää vähän, voidaan ammattikuntaa silti pitää edelleen tärkeänä. Lisäksi nykyisten ammattikalastajien toiminta on jopa kantavammalla pohjalla ja heidän toimintansa tuottaa enemmän kuin aikaisempien kalastajasukupolvien.

Ruotsissa jaksetaan uskoa siihen, että Britannian kanssa saadaan aikaan sen aluevesillä salliva sopimus ja ettei brexitin mukaan tuoma epävarmuus vaikuta kalastusta urana harkitsevien ruotsalaisnuorten urasuunnitelmiin. Myös Britanniassa osa on sitä mieltä, ettei Britannia pysty yksin kalastamaan mertensä tarjoamaa saalista.

Pohjanmeren vesissä kisailee ruotsinsuomalaisiakin kalastajia

Alueella asuu joukoittain ruotsinsuomalaisia, joiden suku on muuttanut alueelle menneiden vuosikymmenien aikana. Ruotsinsuomalaisten keskuudessa kalastus on perinteisesti ollut suosittu harrastus ja se on jopa nähty keinona suomalaisten siteiden ylläpitämiseen. Esimerkiksi alueella asuva kalastusharrastaja Juhani Pöllänen on huolissaan siitä, miten brexit saattaa pahimmillaan vaikuttaa alueen kalastusolosuhteisiin. Jo tällä hetkellä ollaan Pölläsen mukaan siinä tilanteessa, että harrastajakalastajien saaliit ovat jääneet rannikon lähettyvillä laihoiksi.