Kalastuksen uutisoidaan olevan yksi merenalaisten ekosysteemien uhkista

Iltalehden uutisen (27. heinäkuuta 2018) mukaan kalastus uhkaa yhdessä kemikaalien ja muovijätteen kanssa monimuotoisia merenalaisia ekosysteemejä. Uutisotsikon mukaan ainoastaan 13% merialueista sijaitsee alueilla, joihin ihmisten toimet eivät ulotu. Kerromme artikkelissamme, mistä Iltalehden uutisjutussa on kyse ja millaisiin toimiin asian tiimoilta on ryhdytty.

Vain 13% merialueista on säilynyt ihmisten toimien ulottumattomissa

Esimerkiksi koralliriutat ovat kärsineet ihmisten toimista, ja niistä vain aniharva on säästynyt ihmisten aikaansaamilta haitoilta. Maailmamme merenalaisia ekosysteemejä on nyt kartoitettu australialaisen tutkimusryhmän toimesta, ja tutkimuksen mukaan ainoastaan noin 13% näistä ekosysteemeistä on säilynyt ihmisten aiheuttamilta haittavaikutuksilta. Tällaisia alueita löytyy kansainvälisiltä vesiltä, Tyynenmereltä, Pohjoisnapaa ympäröivältä alueelta sekä Etelämanteretta ympäröivältä alueelta. Näillä alueilla luonto on erityisen monimuotoista. Monilla rannikkoalueilla ihmisten negatiivinen vaikutus on ollut erityisen suurta, mikä on vaikuttanut esimerkiksi rannikoiden koralliriuttoihin.

Millaisia häiriötekijöitä ihmiset aiheuttavat merille?

Ihmiset aiheuttavat merille useita erilaisia häiriötekijöitä. Kalastus kuuluu näihin häiriötekijöihin. Toisaalta meriin leviää runsaasti kemikaaleja ja muovijätettä teollisuudesta sekä maataloustuotannosta. Muovijätteestä pitäisikin tutkimuksen johtajan mukaan saada kerättyä tietoa nykyistä paremmalla tavalla. Muovijäteongelma on erityisen laajalle levinnyt ongelma, minkä lisäksi se on vaikeasti hallittavissa oleva ongelma. Olisikin tärkeää saada tarkka käsitys siitä, millä alueilla muovijätettä on ja missä muovijäte vaikuttaa ekosysteemeihin kaikista eniten.

Miten YK suohtautuu merien suojelemiseen?

Tällä hetkellä YK harkitsee luonnonsuojelulakiin lisäystä, joka olisi sitova ja joka koskisi kansainvälisten merialueiden suojelemista. Asiaan liittyvä konferenssi aiotaan järjestää jo syyskuussa. Myös tämä lisäys nähdään kuitenkin riittämättömänä, sillä siitä ei olisi apua sellaisilla alueilla, joissa ihmiset eivät ole vielä aiheuttaneet häiriötä.

Vaikka näitä alueita alettaisiinkin virallisesti suojella, ei se auttaisi säästämään niitä esimerkiksi ilmastonmuutokselta, joka vaikuttaa myös sellaisiin alueisiin, jotka ovat muutoin periaatteessa koskemattomia. Ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti esimerkiksi Pohjoisnavalla, jossa ei muutoin tavata kovinkaan runsaasti ihmisen aiheuttamia häiriötekijöitä. Pohjoisnavalla jää on alkanut sulaa ilmastonmuutoksen vuoksi. Tämä saattaa altistaa Pohjoisnavan ekosysteemin sinne tunkeutuville uusille lajeille. Jopa ihminen saattaa tunkeutua alueelle ilmastonmuutoksen myötä. Tällaisten alueiden suojeleminen olisikin nyt erityisen tärkeää.